Busverplaatsing

BUSVERPLAATSING


ABONNEES MOETEN ALLEEN VERWITTIGEN ALS ZE NIET MEE GAAN


Liefst zo snel mogelijk maar ten laatste op maandag VOOR 15u..

(zo kan de vrije plaats op de bus nog door een ander lid of niet lid worden ingenomen)

 

OPGELET: inschrijven is betalen!


Rekeningnummer Pigeon d'Or | BE 90 330-0672576-32


De betaling moet op de rekening van Pigeon d'Or staan TEN LAATSTE


OP:                     MAANDAG       
Volgende verplaatsing: Door de Corona crisis zijn de verplaatsingen opgeschort tot?             OP:       


  • VERTREK:      ?? uur      
  • AANVANG WEDSTRIJD:    ?? uur
  • PRIJZEN DER INGANGSKAARTEN:  ?? €                                            

Inschrijven als niet lid?


Inschrijven als niet lid is eenvoudig. Stuur een mail naar depigeondor@gmail.com met je naam en geboortedatum. Zo weet je of er nog plaats is. Schrijf 15 € p/p over op onze rekening (zie hierboven) en het is in orde. Zorg dat je je op tijd meldt in het lokaal voor vertrek. Tickets moet je zelf aankopen.


We proberen onze leden en eventuele andere (niet-leden) medereizigers op de best mogelijke manier te dienen. We verwachten eveneens een inspanning van onze leden om tijdig en correct in te schrijven.


 

Wie zich inschrijft als lid of NIET lid verklaart zich akkoord met het bus- én innerlijk reglement!


Abo's die NIET mee gaan op één of andere verplaatsing worden verzocht dit te melden. Zo kunnen we de vrij gekomen plaats aan andere leden aanbieden.


De bus vertrekt telkens aan ons lokaal café Pigeon d'Or.