Over Pigeon D'or

OVER PIGEON D'OR


Sinds ettelijke jaren zijn we een verbeten supportersclub die telkens ook de verplaatsingen maakt per bus. Daarover kan je hier de nodige info vinden. Bij vragen kan je ons altijd op het adres onderaan contacteren. Zoals iedere club is ook onze supportersclub afhankelijk van een aantal onbezoldigde medewerkers. We zijn dus fier op al onze helpers voor de verschillende inrichtingen.


De eerste vereiste is het in stand houden van onze bus voor de verplaatsingen. Door sponsoring en het inrichten van een steakdag hebben we de nodige fondsen verzameld om onze club gericht te leiden. Ondertussen is de steakdag verleden tijd door andere omstandigheden.


We zijn wellicht de oudste of zeker één van de oudste supportersclubs van OHL. We hebben dus de verschillende promoties en degradaties van OHL meegemaakt. Van derde naar tweede klasse, van tweede naar eerste klasse, en nadien de omgekeerde richting. Het siert onze club dat we in alle afdelingen aanwezig waren en de club bleven en blijven steunen. Het is tenslotte het doel dat de supporters in goede en kwade dagen achter hun elftal moeten staan, ook al is dat niet altijd evident.


We hopen in Leuven op het hoogste voetbal niveau te blijven. Iedere Leuvense supporter verdient dat en deze mooie club ook.