Bestuur

BESTUUR


De leden van de club stonden niet te springen om in het bestuur te komen. We schrijven 2006.


Op de ledenvergadering van 6 juni 2006  zijn toch drie vrijwillige bestuursleden gekozen. Op de vergadering van 27 juli 2010 worden de bestuursleden unamiem voor 3 jaar herkozen. Vermits er geen enkele kandidaat zich meldde werden onze bestuursmensen nogmaals voor 3 jaar herkozen in juni 2013 en blijft hun mandaat dus geldig tot 1 juli 2016. In April 2016 werd het mandaat van de drie bestuursleden verlengd tot 30 juni 2019. Voorzitter Louis, Kassier Patrick en Secretaris François blijven op post na hun herkiezing. Vanaf 1 juli 2022 loopt er een nieuw 3 jaarlijks mandaat met Wim Van Mellaert als nieuwe secretaris en François als bijkomd bestuurslid. (we noemen het commissaris) Patrick en Louis behouden hun functie.

 

Op 13 augustus 2014 nam Kassier Luc Schedin (overleden 25 april 2020) ontslag uit ons bestuur na een meningsverschil. We bedanken Luc voor de inspanningen van de vorige jaren.


Na besprekingen met verschillende leden en het inzien van onze statuten werden de nieuwe aanpassingen vanaf 16 september 2014 van kracht.  Louis Wierinckx aanvaardt het voorzitterschap  waardoor  Patrick  kassier wordt in de plaats van ontslagnemend lid Schedin. Francois blijft secretaris.  Deze aanpassing is geldig tot de nieuwe herkiezing van het bestuur.


Op 31 maart 2016 verstreek de periode om een kandidatuur als bestuurslid in te dienen. Verjonging is nodig maar vermits er geen kandidaten opdaagden en het huidige bestuur zich herkiesbaar stelde blijft de samenstelling van het bestuur onveranderd. Het mandaat loopt tot 30 juni 2019. Een paar jongeren zijn toch bereid om mee te werken en dat is positief. De sociale media zijn niet weg te denken en onze yougsters zetten zich in om een facebookpagina op te richten en de website van de supp club mee te beheren en aan te passen. Op deze elan verder doen is een must voor het goede beheer van onze supps club.


Op 22 mei 2019 kennen we een zelfde scenario en ook nu kwamen er geen kandidaten opdagen voor een bestuursfunctie. Zelfs voor een inloopfunctie "op proef" werd er niemand gevonden. Vermits de drie bestuursleden zich herkiesbaar stelden wordt hun mandaat dan ook opnieuw verlengd met 3 jaar tot 30 juni 2022. De drie bestuursleden waarschuwden vooral omwille van hun "oudere" leeftijd dat verjonging nu wel dichertbij moet komen. 


Eind 2021 kondigt secretaris François Roosen aan dat hij zijn termijn als secretaris NIET zal verlengen na het 3-jaarlijkse mandaat gezien zijn leeftijd. Wim Van Mellaert, lid van de club, wil op proef de secretaris vervangen en nadien de plaats van François innemen (dit gebeurt van sept 2021 tot juni 2022). Vermits er geen ander kandidaten zich opgeven voor een bestuursfunctie op de alg. vergadering van mei 2022 wordt Wim de officiële vervanger vanaf 1 juli 2022. De alg. verg. bevestigt deze beslissing. We mogen nu al zeggen dat Wim een zeer waardige vervanger is en zijn functie zeer ter harte neemt. Proficiat.

Voor de meeste onder jullie ben ik een bekend gezicht, maar wie mij nog niet kent: hier enkele woordjes van jullie voorzitter.


Gedurende mijn jeugd heb ik altijd voetbal gespeeld bij Daring Leuven en later, toen mijn zoon voetbalde, was ik er afgevaardigde en heb ik deze ploeg steeds een warm hart toegedragen tot bij de fusie. Ik heb dus een Daring Leuven verleden. Hoe komt dan iemand terecht bij Pigeon d’or (met een Stade Leuven verleden)?


Wel door mijn job kende ik de omgeving van Tiense Poort vrij goed en was Pigeon d’or mij niet onbekend. Het vervolg kent iedereen, de fusie van Stade Leuven, Daring Leuven en Zwarte Duivels (=OHL) en het aansluiten bij deze supportersclub was dan ook vanzelfsprekend voor mij.


Vandaag de dag is onze supportersclub een club die OHL op een positieve manier ondersteunt en wij willen dat zo houden. Wij blijven erin geloven, hoe moeilijk dit momenteel soms ook is (zie het aantal personen die toch nog steeds de verplaatsingen meemaken).


Laten we allemaal als één man (vrouw) achter onze ploeg staan."


Jullie president, Louis

(sept. 2014)

LOUIS WIERINCKX, VOORZITTER

Adres: Loveld 59, 3212 PELLENBERG

Tel: 016 46 24 98 of 0476 32 71 67

PATRICK BOGHE, KASSIER

Adres: Brusselsestraat 292 bus 0201, 3000 LEUVEN

Tel: 016 22 73 41 of 0476 39 00 43

WIM VAN MELLAERT, SECRETARIS

Adres: Kerspelstraat 1 bus 301, 3001 HEVERLEE

Tel: 0477 51 16 18

FRANCOIS ROOSEN, BESTUURSLID/WEBMASTER

Adres: Sparrendreef 20 bus 303, 3001 HEVERLEE

Tel: 0486 76 30 25